Zum Seitenanfang
Hier finden Sie:

PRZEDSTAWIAMY SIĘ

Od prawie 780 lat my, mniszki cysterki, żyjemy i pracujemy w klasztorze St. Marinthal w Ostritz, służąc  Bogu i naszym bliźnim.

W przestrzeni wieków tutejsze siostry zakonne musiały przejść przez wiele prób i  trudnych doświadczeń. Lecz ufając Bogu i dzięki wsparciu ze strony zaangażowanych przyjaciół klasztoru udawało się zawsze i nieprzerwanie wytrwać w wierze katolickiej i prowadzić życie kontemplacyjne. Dzięki tej nieprzerwanej ciągłości nasz klasztor pozostawał w każdym czasie dla nas mniszek, jak i dla mieszkańców  okolicy, bezpiecznym schronieniem i miejscem, które umożliwiało nam wszystkim prowadzenie życia religijnego. Klasztor St. Marienthal jest ponadto najstarszym klasztorem żeńskim zakonu cysterskiego w Niemczech, istniejącym nieprzerwanie od momentu swego założenia w roku 1234.

„Czy jest coś piękniejszego od głosu naszego Pana, który nas zaprasza? Spójrzcie, w swej dobroci wskazuje nam Pan drogę prowadzącą do życia.”

Benedykt z Nurski