Zum Seitenanfang
Hier finden Sie:

AKTUALNE PRACE RENOWACYJNE

W weekend 7 i 8 sierpnia 2010 roku przeżyłyśmy najdotkliwszą klęskę powodzi w całej historii klasztoru St. Marienthal. Od tamtego czasu wciąż jesteśmy zajęte usuwaniem poczynionych przez nią szkód, których wielkość szacowana jest w milionach. Po zewnętrznej stronie, na fasadach budynków naszego klasztoru skutki powodzi są już prawie niewidoczne, ale liczne jego pomieszczenia wewnętrzne wciąż jeszcze pozostają jednym wielkim placem budowy.

Kościół klasztorny

Od czasu zalania przez powódź nie możemy korzystać z naszego kościoła klasztornego. Aby to wkrótce można było zmienić, wykwalifikowani robotnicy pracują co dnia na tej obecnie największej budowie w naszym klasztorze.

W roku 2013 miały zostać zakończone prace renowacyjne nad ołtarzami, ławkami kościelnymi i boazerią. Odrestaurowana musi zostać zabytkowa posadzka prezbiterium, jak również pozostałe posadzki z piaskowca. Do tego dochodzi wystrój wnętrza zakrystii, odnowienie drzwi wewnętrznych kościoła i pomieszczeń bocznych znajdujących się przy krużgankach z wejściem do kościoła.

Kaplica pw. św. Krzyża i św. Michała

Również Kaplica pw.  św. Krzyża i św. Michała od czasu powodzi nie nadaje się do użytku i obowiązuje w niej zakaz wstępu osobom nieupoważnionym – zbyt duże jest niebezpieczeństwo  zranienia przez odpadającą kawałkami marmurową sztukaterię. Odrestaurowanie całości marmurowej sztukaterii jak i cennych mebli sakralnych oraz całkowitego wystroju wnętrza Kaplicy  ma nastąpić według planu do końca roku 2013.

Usunięcie pozostałych szkód powstałych wskutek powodzi

Wszystkie drzwi i okna znajdujące się na parterze, które w sierpniu 2010 roku znalazły się pod wodą, muszą zostać odrestaurowane. Ponadto przedmiotem naszej szczególnej troski jest nasza zabytkowa biblioteka. Co prawda nie została ona dotknięta skutkami powodzi w sposób bezpośredni, ale przenikająca mury wilgoć stanowi poważne zagrożenie dla zabytkowych ksiąg.  Osuszacze powietrza wciąż zdobią przejścia wewnątrz klasztoru, aby wyciągnąć wilgoć z murów – do tej pory usunięto w ten sposób ponad 180 000 litrów wody, a następne kilka tysięcy trzeba będzie jeszcze z pewnością do nich doliczyć .

Prace remontowym są ponadto objęte plebania i dawna izba czeladna, które również od czasu powodzi nie nadają się do użytku. Prace renowacyjne nad nimi mają być według planu przeprowadzone  w roku 2014.

Więcej informacji można uzyskać  zwracając się do Recepcji dla Gości
nr tel.   +49 (0) 3 58 23 / 7 73 68
email:   gaestepforte(at)kloster-marienthal.de