Zum Seitenanfang
Hier finden Sie:

ORA ET LABORA (Módl się i pracuj)

Módl się i pracuj – tak brzmi naczelna zasada reguły zakonnej świętego Benedykta, a tym samym również i dewiza całego Zakonu Cysterskiego jako zreformowanego zakonu benedyktyńskiego.

Jak niegdyś, św. Benedykt, tak i dzisiaj my, mniszki cysterki, uważamy klasztor za miejsce spotkania Boga z duszą. To spotkanie dokonuje się w ciszy, na modlitwie, podczas pracy i we wspólnocie.

Stosownie do wskazania psalmisty: „Siedem razy na dzień Cię wychwalam”  - siostry uroczyście sprawują Liturgię Godzin Kościoła. Te stałe godziny przeznaczone na modlitwę wyznaczają rytm naszego dnia. Wsłuchiwanie się w Boga i Jego słowo zawarte w Piśmie Świętym uwrażliwia nas na obecność Boga, na Jego działanie w całym stworzeniu, w wydarzeniach i spotkaniach. Uwielbienie, dziękczynienie i modlitwa błagalna są odpowiedzią na dar Jego obecności.

Modlitwa i praca – na te dwa sposoby dokonuje się nasze życie klasztorne. Praca nie jest jednak w pierwszym rzędzie ukierunkowana na osiągnięcia, jest ona raczej wyrazem naszej służby wobec siebie nawzajem, jest ona oczywiście również konieczna do zdobywania środków koniecznych dla naszego utrzymania. Jest ona też podporządkowana modlitwie i życiu wspólnotowemu.

„Tego muszę kochać serdecznie, przez którego jestem, żyję i dążę do mądrości.”

Bernhard z Clairvaux