Zum Seitenanfang
Hier finden Sie:

ochrona od powodzi

Jakie sensowne i realne działania należy podjąć dla skutecznej ochrony naszego klasztoru przed powodzią, staramy się obecnie ustalić wraz z zespołem fachowców.

Pewne niezbędne, a przy tym nie tak bardzo kosztowne kroki tj. min. wzniesienie na nowo podwyższonego muru ogrodu klasztornego, który przez to w przyszłości będzie stanowił lepszą ochronę przeciwpowodziową, zostały już przedsięwzięte niedługo po powodzi w roku 2010.

Aby można nas,  siostry zakonne z klasztoru z Marienhal, ostrzec w przyszłości, tak wcześnie  jak tylko będzie to możliwe, o grożącej powodzi, jest w planie założenie systemu wczesnego ostrzegania. Poprzez taki system zyskałybyśmy w krytycznej sytuacji na cennym czasie, w którym mogłyśmy zabezpieczyć dokumenty i inwentarz. Jednakże, aby taki skuteczny i kompleksowy system wczesnego ostrzegania mógł powstać, konieczne jest szybkie łącze internetowe, którego jak na razie w klasztorze nie posiadamy. Według pierwszych szacunków koszty położenia i podłączenia kabla światłowodowego na odcinku pomiędzy klasztorem a centrum miasta Ostritz wyniosą ok. 500 tys. euro – a na taką inwestycję nas, siostry z St. Marienthal, przy obecnym wielkim obciążeniu finansowym w związku z przeprowadzanymi pracami renowacyjnymi, po prostu nie stać.

„Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: ,Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.”

Psalm 91,1-2