Zum Seitenanfang
Hier finden Sie:

Tutaj Państwa pomoc na pewno dotrze do potrzebujących!

Od prawie 780 lat Opactwo Sióstr Cysterek klasztoru St. Marienthal oddziałuje na cały region wokół Ostritz. Nasze siostry dają świadectwo żywej wiary katolickiej i troszczą się od dawien dawna o dobro drugiego człowieka.

Czy to w karczmie klasztornej, czy w sklepie czy w piekarni, czy przy restaurowaniu i utrzymywaniu obiektów historycznych takich jak zabytkowy tartak, czy też przy modernizacji ośrodka i warsztatu dla osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie – we wszystkie te zakresy naszej działalności jesteśmy zaangażowane również poprzez wkład własnej pracy, a w odniesieniu do nich wszystkich mamy pełne poczucie ponoszonej przez nas odpowiedzialności. Ponadto cały kompleks zabudowań klasztornych podlega ochronie prawnej jako zabytek i jest obiektem historyczno – kulturowym o znaczeniu na skalę narodową. Jednakże utrzymywanie naszego klasztoru jest związane z wielkim kosztami, których nie jesteśmy w stanie same ponosić.

Dzięki Państwa ofiarności  i  Waszym datkom nasz klasztor będzie mógł nadal istnieć również i w przyszłości. Pomóżcie nam Państwo w najpilniejszym obecnie zadaniu jakim jest renowacja całego  obiektu szczególnie kościoła klasztornego po najdotkliwszej w jego historii klęsce powodzi.

Za wszelką pomoc z całego serca dziękujemy Państwu!

konto do wpłat ofiar

Kloster St. Marienthal
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien (kasa oszczędnościowa Górne Łużyce-Dolny Śląsk)
nr rachunku bankowego:   30 00 21 66 25
BLZ (kod banku):   850 501 00
IBAN:   DE69 8505 0100 3 000 2166 25
BIC:   WELADED1GRL
tytułem/przeznaczenie kwoty:   klasztor St. Marienthal


W celu wystawienia pokwitowania  Państwa ofiary, prosimy o podanie na druku przelewu kompletnych danych odnośnie Waszego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.


darowizny zamiast prezentów

Jeśli chcielibyście Państwo z jakiejś obchodzonej przez Was szczególnej, uroczystej okazji podzielić się  z nami, siostrami zakonnymi z klasztoru St. Marienthal. możecie poprosić zaproszonych przez Was gości i  wszystkich, którzy będą składać Wam życzenia, aby –zamiast prezentów - dokonali wpłaty daru na rzecz naszego klasztoru. Więcej informacji o takiej formie wsparcia – darowizna w miejsce prezentu – i jak Państwu pomożemy w jej dokonaniu, możecie przeczytać w ulotce: „Z Bożym błogosławieństwem życzyć i ofiarować”.

„…nie zniechęcajcie się w czynieniu dobra.”

2 List św. Pawła do Tessaloniczan