Zum Seitenanfang
Hier finden Sie:

Prosimy Państwo o wsparcie

Pomóżcie  nam w usunięciu szkód poczynionych przez najdotkliwszą klęskę powodzi w całej historii naszego klasztoru St. Marienthal. Same nie jesteśmy w stanie podołać obciążeniu finansowemu przeznaczonemuna renowacje naszego klasztoru.

konto do wpłat darów

Kloster St. Marienthal
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien (kasa oszczędnościowa Górne Łużyce-Dolny Śląsk)
nr rachunku bankowego:   30 00 21 66 25
BLZ (kod banku):   850 501 00
IBAN:   DE69 8505 0100 3 000 2166 25
BIC:   WELADED1GRL
tytułem/przeznaczenie kwoty:   klasztor St. Marienthal


Aby otrzymać pokwitowanie przekazanej ofiary proszę podać na druku przelewu kompletne dane odnośnie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.

Serdecznie dziękujemy za Państwa wsparcie!

wpłata ofiar online

„Wzbogaceni we wszystko, będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość , która za naszym przyczynieniem pobudza do  dziękczynienia Bogu”

2 List św. Pawła do Koryntian 9,11