Zum Seitenanfang
Hier finden Sie:

WSPÓLNOTA ZAKONNA Z ST. MARIENTHAL

Osobista odpowiedź każdej poszczególnej siostry na skierowane do niej przez Boga wezwanie jest dla św. Benedykta fundamentem tej wspólnoty.

Doświadczamy wspólnoty jako koniecznego i wzbogacającego wzajemnego uzupełniania się. Jest ona niejako próbą ogniową, sprawdzianem naszego oddania się Bogu.

W naszym klasztorze żyje obecnie 13 sióstr i opatka. Opatka stoi  na czele wspólnoty, a z duchowego punktu widzenia jest ona w klasztorze zastępczynią samego Chrystusa. Jako matka (łac. abbatissa , stąd niemieckie określenie Äbtissin/pol. opatka) powierzonej jej wspólnoty jest ona odpowiedzialna zarówno za duchowo – intelektualne, jak i za fizyczne dobro sióstr, służy również jako pośredniczka i jest jednoczącą, centralną postacią całej wspólnoty klasztornej. W swym własnym odczuciu opatka pozostaje siostrą pośród innych sióstr, służąc Chrystusowi w swych współsiostrach, w chorych i ubogich, w gościach i we wszystkich ludziach.

„Aby móc we właściwy sposób spełniać to odpowiedzialne zadanie powierzonego mi  urzędu opatki obrałam za swoją dewizę – niejako za myśl przewodnią – „Obsculta”, a więc:
„Słuchaj! Nadsłuchuj!” . Być może ta myśl przewodnia św. Benedykta pomoże nam wszystkim w rozeznawaniu i rozpoznawaniu woli Bożej.”

opatka siostra M. Elisabeth Vaterodt OCist