Zum Seitenanfang
Hier finden Sie:

SPÓŁKA ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZA Z O.O.

Od wieków nasza wspólnota zakonna podejmowała się wielu różnych zadań i przedsięwzięć, które z czasem rozrosły się w znaczące przedsiębiorstwa.

Jako jeden z największych pracodawców w rejonie  przygraniczny wokół Ostritz siostry zakonne z klasztoru St. Marienthal są świadome swej wielkiej odpowiedzialności względem zatrudnionych przez nie licznych pracowników i z tej przyczyny zawiązały one własną  administracyjno-gospodarczą spółkę z o.o., aby skumulować i optymalnie wykorzystać swój potencjał i zasoby.

Do tejże  spółki klasztoru St. Marienthal należą zarówno piekarnia, sklep, karczma, sekcja turystyki i podejmowania gości, pracownia hafciarska, pralnia jak i elektrownia wodna.

kontakt

Kloster St. Marienthal Wirtschaftsverwaltung GmbH
St. Marienthal 1
02899 Ostritz

tel.:   + 49 (0)3 58 23/7 73 00
faks:   + 49 (0)3 58 23/7 73 01
email:   info(at)kloster-marienthal.de

witryna internetowa Wirtschaftsverwaltungs GmbH (administracyjno-gospodarczej spółki z o.o. klasztoru St. Marienthal)

„Klasztor powinien być w miarę możliwości tak urządzony, aby wszystko to, co jest konieczne, znajdowało się w obrębie murów klasztornych …”

fragment Reguły św. Benedykta